Martin
Hoondert

Associate Professor / Ritual Studies / Music and Ritual / Death Studies / Practices of Memorialization

My expertise is in ritual studies, musicology, death studies and memory studies. In most of my research projects I combine these fields.

Ik bestudeer rituelen: herdenkingen, crematies, civil rituals, rituelen bij leven en dood. Speciale aandacht gaat uit naar het gebruik van muziek bij rituelen.

To research portal
Back to top