Rituals and death

Cremation rituals | Crematierituelen

In the Netherlands, the first cremation took place in 1914. Since then, the cremation ritual has developed into a highly personalized ritual with speeches, music and visuals. How does a 'good' cremation ritual look like? How does a 'good' cremation ritual help the bereaved in the mourning process?

Rituals and Death
Year Title Source Link
2020 Practices of Ritualization in a Dutch Hospice Setting (samen met Kim van der Weegen, Agnes van der Heide en Madeleine Timmerman) Religions 11 (article no 11), 571-580.
2020 In de greep van de dood. Sterven en afscheid in tijden van corona (DONE-netwerk) Bij Nader Inzien
2020 De spontaniteit van het kleine ritueel Tilburg University Magazine.
2020 The spontaneity of 'more modest rituals' Tilburg University Magazine.
2019 Ritual Indifference: Cremation Rituals in the Netherlands in the late 1960s–1980s Paul Post & Martin Hoondert (eds) (2019), Absent Ritual. Exploring the ambivalence and dynamics of ritual. Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 63-80.
2018 Music and cremation rituals in The Netherlands: A fine-grained analysis of a crematorium’s playlist (samen met Doris van der Smissen, Margaret Steenbakker & Menno van Zaanen) Digital Scholarship in the Humanities, Volume 34, Issue 4, December 2019, 806–817.
2018 The crematorium as a ritual and musical consolationscape Christoph Jedan, Avril Maddrell & Eric Venbrux, Consolationscapes in the Face of Loss. Grief and Consolation in Space and Time. Abingdon: Routledge, 79-91.
2018 Musical Media in Dutch Crematoria: 1914-present (samen met J. Bruin-Mollenhorst) Thanatos 7 (1), 6-31.
2017 Rituelen rond de dood (samen met D. Nijland en T. Overtoom)
2016 Music as a lens to study death rituals (samen met J. Bruin-Mollenhorst) Jaarboek voor liturgie-onderzoek 32, 87-104.
2016 Musical parameters in the playlist of a Dutch Crematorium (samen met J. Mollenhorst en M. van Zaanen) Mortality 21 (4), 322-339.
2015 Muziek in het hospice (samen met J. Mollenhorst) Pallium. Multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg 17 (4), 14-15.
2015 De coachende rol van muziek bij verlies (samen met S. Vos) Tijdschrift voor Coaching 2, 88-91.
2015 Het crematorium: ruimte voor rituelen en rouw. Beleid van Crematorium Tilburg ten aanzien van rituelen, herdenkingen en rouw Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 6 (1), 82-94.
2014 Literatuurbericht uitvaartrituelen Laetare 30 (4), 28-31.
2014 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf'. Muziek en rooms-katholieke uitvaartrituelen Tijdschrift voor liturgie 98 (6), 323-335.
2014 Muziek en rouwbegeleiding J. Maes en H. Modderman (eds.), Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen presentie en interventie, 407-409.
2014 Muziek, rouw en troost. Rouw vanuit muzikaal perspectief J. Maes en H. Modderman (eds.), Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie. Tussen presentie en interventie, 396-406.
2014 Geruststellende klanken: muziek en crematierituelen Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 1 & 2, 120-131.
2013 Musicalizing All Souls' Day Rituals (samen met W. Arfman) Jaarboek voor liturgie-onderzoek 29, 113-131.
2012 Literatuurbericht uitvaartrituelen Eredienstvaardig 28 (1), 12-15.
2009 Les rites de funérailles et la transformation de la religiosité. Rite et musique dans une situation complexe La Maison-Dieu. Revue d'études liturgiques et sacramentelles 257, 51-78.
2008 Funeral rites and the transformation of religiosity. Exploring ritual and music in a complex context Jaarboek voor liturgie-onderzoek 24, 51-67.
2008 Literatuurbericht uitvaartrituelen Eredienstvaardig 24 (2), 33-37.
2007 Muzikale vormgeving van de rooms-katholieke en protestantse uitvaartliturgie (samen met W. Ruessink) L. van Tongeren (red.), Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen (Meander 9), 55-73.
Back to top