Rituals and music

"No ritual without music"

Although ritual scholars in doing fieldwork and researching all kinds of rituals do hear the music, the description, analysis and interpretation of music in and as ritual is often absent. In my research, music as part of ritual and music as ritual is key.

Rituals and Music
Year Title Source Link
2019 New Hymnology Peter Ebenbauer & Basilius J. Groen (Hgg.), Zukunftsraum Liturgie. Gottesdienst vor neuen Herausforderungen. Wien: LIT Verlag, 105-116.
2019 Wie luister naar muziek is altijd in het nu. Muziek en ervaringen van transcendente aanwezigheid Herademing 27 (2019) nr. 104, 8-12.
2019 Zingen als religieuze en rituele handeling VPWinfo.nl, aflevering 4, 14-17.
2018 Hymnology, globalization and performance: a programme I.A.H. Bulletin 45 (2017) 146-157.
2018 Chant Finder: A melodic index to Anglican chants (samen met Ton Meijer en Menno van Zaanen) Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 57, 216-233.
2018 Zingen van grote dingen. Over muziek in de liturgie Samenstelling en redactie (samen met M. Blakenburg en W. Krist)
2017 'O Lord, save the Queen... or the King?' Beyond vernacular liturgy in the Netherlands (samen met H. Rijken en M. Barnard) Nederlands Theologisch Tijdschrift / Journal for Theology and the Study of Religion 71/3, 227-241.
2017 Dress in Choral Evensongs in the Dutch Context. Appropriation and Transformation of Reliogisity in the Netherlands (samen met H. Rijken en M. Barnard) Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 53 (2), 219-242.
2016/2017 Turning East. Turning Exit? Turning to the Music! Spatial Practice in Choral Evensongs in the Netherlands (samen met H. Rijken en M. Barnard) Studia Liturgica 46, 222-242.
2015 Die heutigen niederländischen Gesangbücher aus religiöser und ritueller Perspektive / Contemporary Dutch hymn books from a religious and ritual perspective F.K. Prass en P. Tarlinski (eds.), A sacred soundscape / Klanglandschaft des Heiligen. Proceedings of the 27th Biennial IAH Conference, August 11th - 16th 2013, Part I (IAH Bulletin 41), 35-45 (Duitse tekst) en 47-57 (Engelse tekst).
2015 Musical Religiosity Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion 51/1, 123-136.
2015 Singen als Ritual. Eine performative Annäherung an Klang im Gottesdienst Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 54, 104-112.
2015 The 'Anglican Virus'. The emergence of Anglican music in the Netherlands (samen met H. Rijken en M. Barnard) Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 54, 131-152.
2015 Godlof! Maar hoe? Over criteria voor liturgische gezangen G. Rouwhorst en P. Versnel-Mergaerts (eds.), Taal waarin wij God verstaan. Over taal en vertaling van Schrift en traditie in de liturgie (Meander 15), 121-133.
2015 Liturgische koormuziek tussen ritualiteit en muzikaliteit Tijdschrift voor Liturgie 99/4, 181-190.
2014 Pop and rock festivals as sacred sites. Behavioural and spatial approaches of festival - place - religion (samen met H. Kommers) P. Post, Ph. Nel en W. van Beek (eds.), Sacred spaces and contested identities. Space and ritual dynamics in Europe and Africa, 301-312.
2014 'The streets of Gouda are our Jerusalem!' A popular Passion performed in the market square of a Dutch city (samen met M. Klomp) P. Post, Ph. Nel en W. van Beek (eds.), Sacred spaces and contested identities. Space and ritual dynamics in Europe and Africa, 313-330.
2014 We is plural. Identity Construction in Hymn Book Editorial Meetings (samen met N. van Andel en M. Barnard) Journal of Empirical Theology 27, 214-238.
2014 Images of a Hymnal. Criteria for selecting songs derived from constructed meaning of a hymnal (samen met N. van Andel en M. Barnard) Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 53, 143-158.
2014 Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk Redactie - inleiding - hoofdstuk 7 en 9
2013 Performances of Religious Music in Medieval and Late Modern Culture, Introduction Jaarboek voor liturgie-onderzoek 29, 47-48.
2013 'My Soul doth Magnify'. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context - Presentation of a Research Project (samen met H. Rijken en M. Barnard) Jaarboek voor liturgie-onderzoek 29, 83-98.
2013 Identiteit en muzikale oecumene: psalmen kerkliederen en liturgische muziek in Nederland T. Dowley, Christian Music (Nederlandse vertaling), 247-258.
2013 Muziek en macht. Over liturgisch-muzikaal beleid in Nederland Tijdschrift voor Liturgie 97, 328-336.
2012 Bakermat van het gregoriaans in Nederland. De voormalige Sint-Paulusabdij in Oosterhout J. Jacobs, L. Winkeler en a. van der Zeijden, Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland, 107-121.
2012 'De straten van Gouda zijn ons Jeruzalem!' Een populaire Passie op het marktplein (samen met M. Klomp) Jaarboek voor liturgie-onderzoek 28, 207-221.
2012 Contemplatieve abdijen als musical spaces: vervreemdend en aantrekkelijk Jaarboek voor liturgie-onderzoek 28, 51-63.
2012 De marge als plaats voor vernieuwing en culturele ontmoeting G. Maessen (red.), Wim van Gerven. Pionier van de gregoriaanse semiologie in Nederland, 13-18.
2012 Liturgische en muzikale repertoires in een globaliserende kerk M. Hoondert, J. Jacobs en F. Ploum, Visioenen van het Tweede Vaticaanse Concilie, 131-143.
2011 Muzikale religiositeit. Een essay over verborgen religiositeit en muziek L. van der Tuin en P. van Zilfhout (red.), De nieuwe kleren van religie, 21-30.
2011 Presentie van het heilige in muziek P. Versnel en L. van Tongeren (red.), Heilig, heilig, heilig. Sacraliteit in kerk en cultuur (Meander 14), 115-127.
2011 Muziek en beleving Speling 63 (1), 76-80.
2010 Meer dan ontspanning alleen. Over het belang van muziek (samen met R. Scruton en V. Meelberg)
2010 Muziek die er toe doet. Over de ervaring van muziek als betekenisvolle structuur R. Scruton, V. Meelberg en M. Hoondert, Meer dan ontspanning alleen. Over het belang van muziek, 65-79.
2010 Eliseus Bruning (1892-1958): a church musicologist L. van Tongeren e.a. (red.), Patterns and persons. A historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the twentieth century (Liturgia condenda 25), 261-283.
2009 Elke muziek heeft haar hemel. De religieuze betekenis van muziek (samen met A. de Heer en J.D. van Laar) Eindredactie
2009 Inleiding (samen met A. de Heer en J.D. van Laar) Elke muziek heeft haar hemel. De religieuze betekenis van muziek, 7-14.
2009 'How God gets into music'. Een sociologische en cultuurwetenschappelijke benadering van muziek M. Hoondert, A. de Heer en J.D. van Laar, Elke muziek heeft haar hemel. De religieuze betekenis van muziek, 60-77.
2009 The 'restoration' of plainchant in the Premonstratensian Order Plainsong and Medieval Music 28 (2), 141-161.
2009 L'actualité de l'oeuvre du père Joseph Gelineau (1920-2008) La Maison-Dieu. Revue d'études liturgiques et sacramentelles 259, 111-133.
2009 Het liedboek of een liedboek. Over liturgisch-muzikaal bricoleren in de context van transformerende religiositeit Jaarboek voor liturgieonderzoek 25, 71-85.
2009 "Herschep mijn hart". Psalm 51 verklankt Jaarboek Thomas Instituut Utrecht 28, 69-81.
2008 Zingen voor het leven. Over de bindende kracht van muziek in de multiculturele en multireligieuze samenleving (samen met H. Adema) Eindredactie
2008 Music bridging divided religions. Over uitwisseling van ritueel-muzikale repertoires H. Adema en M. Hoondert (red.), Zingen voor het leven. Over de bindende kracht van muziek in de multiculturele en multireligieuze samenleving, 17-25.
2008 Gregorian chant as bearer of meaning and identity. Appropriation of Gregorian chant Questions liturgiques / Studies in Liturgy 89, 17-28.
2008 Rund um die Pfarrei. Rituell-musikalische Bewegungen am Rande der Pfarrei. Gregorianischer Choral - Taizé - Jugendchöre Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 47, 205-216.
2008 Een nieuwe ordo cantus. Het gregoriaans in de huidige liturgie Tijdschrift voor gregoriaans 33, 125-131.
2008 Die Gregorianik in der heutigen Liturgie. Plädoyer für einen neuen "Ordo cantus missae" Musica sacra 128, 346-348.
2008 Gregoriaans: 'Music for paradise' en levende traditie Tijdschrift voor liturgie 92, 348-359.
2007 De muzikale kerk. De taal van de muziek als gemeenschappelijke waarde S. van Erp e.a. (red.), Vreemde in eigen huis. Theologen op zoek naar hun erfenis, 139-152.
2007 Voorbij de grenzen van de IWVL L. van Tongeren e.a. (red.), Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (Meander 10), 299-311.
2007 Liturgisch-muzikale repertoires in de marge. Tijdschrift voor Liturgie 91, 45-50.
2007 Muziek als rituele praktijk. Gelineau herlezen Inaugurele rede
2006 Om de parochie. Ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie. Gregoriaans - Taizé - jongerenkoren Proefschrift Theologische Faculteit Tilburg
2006 Identiteit en omvorming: spiritualiteit en liturgische muziek Tijdschrift voor liturgie 90, 293-302.
2006 Eliseus Bruning (1892-1958): een kerkmusicoloog Jaarboek voor liturgie-onderzoek 22, 153-171.
Back to top